Per Boe Consult Aps – Skovbrynet 11, 5260 Odense S – Mobil: 40119285

 

Velkommen til!

PerBoeConsult er opstartet i 2010 og er beskæftiget med kvalitetssikring samt fra 2012 med rådgivning indenfor brandsikring og brandsikkerhed baseret på mere end 30 års erfaring indenfor arbejdsområderne:

·       Indenfor området kvalitetssikring arbejdes med entreprenørkvalitetssikring for udførelse af naturgasanlæg. Der udføres inspektioner af anlægsprojekter samt stik. Endvidere udføres audit af kvalitetssystemerne en gang årligt. Firmaet er godkendt af Naturgas Fyn.

·       Indenfor området brandsikring arbejdes primært med brandsprinkleranlæg - Automatiske Vand Slukningsanlæg - de såkaldte AVS-anlæg.

·       Der arbejdes for brandmyndigheder med krav til anlæg, klassificeringer, omfang, m.m.

·       Der arbejdes for bygherrer med optimering af sprinkleranlæg for optimale løsninger samt gennemgang af tilbud m.m.

·       Der arbejdes for rådgivende ingeniører med afklaringer samt fastlæggelse af klassificeringer, dimensioneringsgrundlag m.m.

·       Der arbejdes for installationsfirmaer med fastlæggelse af klassificering af sprinkleranlæg, dimensioneringsgrundlag m.m.

 

 

Der udføres derfor rådgivning indenfor en række forskellige standarder og sprinklertyper for bygherrer, anlægsejere, installatører, myndigheder m.m. for at opnå den mest optimale løsning til det aktuelle byggeprojekt. Endvidere udføres rådgivning med vurdering af projekter samt tilbud på nyanlæg og der arbejdes med udarbejdelse af alternative løsninger for at optimere sprinkleranlæggene. Du kan læse mere om sprinklerstandarder i afsnittet herunder.

 

For mere information kontakt:

Per Thomsen Boe

Per Boe Consult Aps

Skovbrynet 11 – 5260 Odense S

Mail: mail@SLETDETTEperboe.dk

Mobil: 40119285

 

 

Sprinklerstandarder - Danmark

Udviklingen indenfor sprinklerområdet er gået meget stærkt især indenfor de sidste 10 år. Siden de første sprinklere blev installeret tilbage i 1880-erne i USA og indtil ca. år 2000 skete der ikke de store ændringer og der blev vel anvendt omkring 25 forskellige sprinklertyper.

 

Siden år ca. 1990 er der sket en rivende udvikling indenfor sprinklerområdet og der findes idag langt over 1000 forskellige sprinklertyper. Endvidere er sket en stor udvikling indenfor hele sprinklerinstallationsområdet med nye rørtyper - især med anvendelse af letvægtsrør, nye samlingsmetoder med anvendelse af koblinger, samt nye ophængsmetoder der gør installationsarbejdet hurtigere og lettere.

 

Alle sprinklerinstallationer i Danmark er tilsluttet med en direkte alarm til brandvæsenets vagtcentral og skal derfor godkendes før tilslutning. For at et sprinkleranlæg kan opnå en godkendelse af myndigheder samt forsikringsselskaber, skal det være udført efter en anerkendt standard.    

 

Den mest anvendte sprinklerstandard i DK er stadig Retningslinie 251/4001, som er udarbejdet og ajourføres af "det stående tekniske udvalg for sprinkleranlæg" og som udsendes af DBI. Men andre standarder anvendes med fordel i dag mere og mere - det er fx sprinklerstandarder som er udarbejdet af CEN - benævnt DS/EN 12845 (der hvor jeg deltager i revisionsarbejdet. Der afholdes 3-4 møder om året),

samt CEA standarden som er udarbejdet af EU-forsikringssammenslutningen og benævnes CEA 4001. Der anvendes også den tyske udgave som benævnes VDS/CEA 4001.

 

Endvidere anvendes den amerikanske sprinklerstandard benævnt NFPA 13 samt forsikringsstandarden udsendt af FM-Global. Disse standarder anvendes især ved installering af de nye sprinklertyper samt specielle sprinklere til beskyttelse af lagre.

 

Når der skal installeres "boligsprinkleranlæg" anvendes stadig afsnit 1000 i den "gamle" Forskrift 251.

 

For anvendelse af de nyeste sprinklertyper så som EC-sprinklere (Extended Coverage), ESFR-sprinklere, (Early Suppression Fast Response) samt CMSA-sprinklere (Control Mode Specifik Application) anvendes enten NFPA 13 fra USA eller forsikringsstandarden fra FM-Global. Og for sikring af særlige høje lagre med sprinklere kun under loft kan anvendes et specielt udviklet sprinklersystem - benævnt Ouelle.anlæg - som kan installeres i frostområder eller områder der er særlig følsomme for fejludløsninger og vandskader.